Sessió 2

Una proposta de flipped-classroom amb chromebooks