Eines i recursos de gamificació

Rúbriques per avaluar la Competència Digital i la Gamificació

Enllaços interessants per descobrir com avaluar un procés gamificat. Us seran útils els enllaços si genereu propostes d’aquest tipus.

 

Pot ser interessant la platafoma https://www.socialwire.es/