Experiències d'aula. Curs 18-19

Títol

 Presentació d'una sortida

 

referents

 Cesc

 

Centre

Alexandre Galí

 

Matèria

 TAC, català,

Nivell

 6è

Durada

3x1h(correu electrònic), 1x1h(calendari), 2x1h(drive) 2x1h(classroom)

objectius

-aprendre a utilitzar les eines google del calendari, correu electrònic, drive i classroom.

-ser capaç d'elaborar una presentació per explicar una sortida escolar.

-buscar informació a la xarxa.

-ser capaç de seguir una classe "a distància" utilitzant les eines google del correu i de classroom.

competències

C1 (Comunicativa lingüística i audiovisual) 

C3 (Tractament de la informació i Competència Digital)

C5 (Aprendre a aprendre)

C6 (Autonomia i Iniciativa personal 

continguts

-Elaboració d'una presentació per explicar una sortida : explicació de la sortida, transport utilitzat, temps emprat(google maps), recull de fotografies.

-Utilització de les eines google(calendari, correu electrònic, drive, classroom).

 

enllaç  

enllaç

 

Títol

Disseny i fabricació funda Chromebooks

referents

 

Centre

labouré

Matèria

Projecte

Nivell

3r EP

Durada

Març

objectius

Donar a conèixer les diferents possibilitats d'impressió: làser, 3D

competències

Artística. Aprendre a aprendre. Tecnològica.

continguts

Introducció a les impressores 3D i làser.

enllaç  a l’experiència

 

 

Títol

Makers a les aules  . Fem una joguina no sexista. 

(El taller "3D i Design Thinking" del projecte Makers a les Aules)

referents

col·laboració amb UPF i American Space Project. És un treball d’investigació de la Universitat.

Centre

Escola Castella

Matèria

TAC i Coeducació i igualtat de gènere.

Nivell

Durada

4 sessions d’una hora

objectius

 • Treballar en projectes innovadors, per tal de millorar l’aprenentatge , mitjançant el programa Thinker. 

 • Elaborar una joguina no sexista per potenciar i reflexionar sobre la  coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d’oportunitats.

competències

 • Reconeixement d’identitats personals diverses. Aquesta pluralitat de maneres de viure la pròpia identitat hauria d’estar lliure de les limitacions, imposicions o rigideses derivades de les tradicions culturals. Valoració no jerarquitzada dels sabers.

 • Superació de la discriminació sexista.

 • Eliminació dels estereotips de gènere

 • Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.

 • Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.continguts

Robòtica i programació, impressió 3D.

enllaç  a l’experiència

Fotos a la pàgina web de l’Escola


 

Títol

EL TRÀILER

referents

GUILLEM CASTRO

Centre

ESCOLA MEDITERRÀNIA

Matèria

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

Nivell

Durada

10 SESSIONS

objectius

 • Utilitzar els principals elements d’edició de l’app iMovie i apps d’efectes especials.

 • Crear un tràiler amb l’iMovie.

 • Pujar-la a la web d’escola, prèviament pujada al youtube.

 • Fomentar el treball cooperatiu.

competències

 • Tractament de la informació i competència digital.

  • Competència 2: Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de la informació de dades numèriques per a la producció de documents digitals.

  • Competència 3: Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge digital fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals.

 • Competència d'aprendre a aprendre.

 • Competència artística i cultural.

 • Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic:

  • Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

continguts

 • Iniciació a l’app d’edició de vídeo per ipad: iMovie/trailer.

 • Planificació d’un curtmetratge per cear un trailer.

 • Gravació de les escenes més rellevants evitant el final.

 • Edició dels vídeos i les transicions. 

enllaç  a l’experiència

https://www.youtube.com/watch?v=MFISNU2mrxM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=hn_HLsClwNM&feature=youtu.be


 

Títol

Makers a les aules 

referents

col-laboració amb UPF i 

Centre

Escola Milà i Fontanals

Matèria

TAC

Nivell

Durada

4 sessions d’una hora

objectius

Gaudir d’una experiència física de coloració tradicional combinat amb tecnologia de realitat augmentada.

competències

C1: Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.

C5:Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

continguts

El taller 3D 

enllaç  a l’experiència

https://agora.xtec.cat/escmilaifontanals/portada/realitat-augmentada/


 

Títol

El Cocodrilo Gigante

referents

Natalia Figueruelo

Centre

Escola Pere Vila

Matèria

Castellà

Nivell

Durada

6 sessions.

objectius

- Prendre consciència de la importància de l’entonació i la vocalització en la lectura dels poemes.

- Aprendre a utilitzar una eina molt senzilla de gravació de veu amb la tauleta.

- Ser conscient de que el treball individual és important en un treball final grupal.

competències

Competència lingüística

Competència digital.

continguts

- La vocalització, el to i la musicalitat en la lectura d’un poema.

- El treball col·laboratiu.

- L’esforç individual.

enllaç  a l’experiència

https://drive.google.com/open?id=1t6eaIFJo9Xai1gdUzcoEziV6jpvITtNu