Anàlisi de les webs de centre

                                                                                  

 

 

                              

 

El portal educatiu del nostre centre

  1. Excel·lent qualitat

2. Alta qualitat

3. Correcta qualitat

4. Baixa qualitat

Nom del centre :______________________________________________________

 

VALORACIÓ DE LA WEB

1

2

3

4

OBSERVACIONS/INDICACIONS

Estructura. Aspectes tècnics i estètics

L’entorn audiovisual resulta estètic, atractiu i original

 

 

 

 

 

Entorn audiovisual: lectura fàcil, qualitat audiovisual, animacions, imatges, so...

 

 

 

 

 

Navegació: l’accés a la navegació és fàcil amb pocs “clics” i ràpida

 

 

 

 

 

Autoria: consten les dates i els noms dels autors dels materials

 

 

 

 

 

Actualització: inclou la data de la última actualització (indica mes i any)

 

 

 

 

 

Imatge corporativa i logo del centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectes funcionals

Contactar amb el centre: dades, contacte, mails, fax, telèfons, ubicació (mapa), transport per accedir

 

 

 

 

 

Ofereix canals de comunicació/gestions entre professor, família, alumne (enllaços, formularis, consultes, comentaris, xats..)

 

 

 

 

 

Caràcter multilingüe: Ofereix la opció de canvi d’idiomes

 

 

 

 

 

Eficiència a l’imprimir: llegible, links amb nom, URL...

 

 

 

 

 

Presenta característiques de l’entorn i context del centre (història, transcurs, serveis...)

 

 

 

 

 

Compliment de la normativa WAI (permet l’accessibilitat a persones amb algun tipus de discapacitat)

 

 

 

 

 

Accés a links i enllaços externs d’interès

 

 

 

 

 

Informa sobre les activitats que realitza el centre i horaris

 

 

 

 

 

La revista de l’escola es troba online amb opció de descàrrega

 

 

 

 

 

Informació de l’AMPA

 

 

 

 

 

Informació d’activitats dels alumnes (sortides, treballs, festes, celebracions...)

 

 

 

 

 

Aspectes pedagògics

PEC. Proporciona informació del centre, de l’ organització i l’ideari.

 

 

 

 

 

Web funcional: enllaços a blocs educatius (permet la observació de les activitats educatives recursos, informació de les activitats...)

 

 

 

 

 

Proporciona recursos didàctics per als estudiants

 

 

 

 

 

Pràctica docent: recull d’experiències educatives, bones pràctiques...

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

                              

 

El portal educatiu del nostre centre

  1. Excel·lent qualitat

2. Alta qualitat

3. Correcta qualitat

4. Baixa qualitat

Nom del centre :______________________________________________________

 

VALORACIÓ DE LA WEB

1

2

3

4

OBSERVACIONS/INDICACIONS

Estructura. Aspectes tècnics i estètics

L’entorn audiovisual resulta estètic, atractiu i original

 

 

 

 

 

Entorn audiovisual: lectura fàcil, qualitat audiovisual, animacions, imatges, so...

 

 

 

 

 

Navegació: l’accés a la navegació és fàcil amb pocs “clics” i ràpida

 

 

 

 

 

Autoria: consten les dates i els noms dels autors dels materials

 

 

 

 

 

Actualització: inclou la data de la última actualització (indica mes i any)

 

 

 

 

 

Imatge corporativa i logo del centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectes funcionals

Contactar amb el centre: dades, contacte, mails, fax, telèfons, ubicació (mapa), transport per accedir

 

 

 

 

 

Ofereix canals de comunicació/gestions entre professor, família, alumne (enllaços, formularis, consultes, comentaris, xats..)

 

 

 

 

 

Caràcter multilingüe: Ofereix la opció de canvi d’idiomes

 

 

 

 

 

Eficiència a l’imprimir: llegible, links amb nom, URL...

 

 

 

 

 

Presenta característiques de l’entorn i context del centre (història, transcurs, serveis...)

 

 

 

 

 

Compliment de la normativa WAI (permet l’accessibilitat a persones amb algun tipus de discapacitat)

 

 

 

 

 

Accés a links i enllaços externs d’interès

 

 

 

 

 

Informa sobre les activitats que realitza el centre i horaris

 

 

 

 

 

La revista de l’escola es troba online amb opció de descàrrega

 

 

 

 

 

Informació de l’AMPA

 

 

 

 

 

Informació d’activitats dels alumnes (sortides, treballs, festes, celebracions...)

 

 

 

 

 

Aspectes pedagògics

PEC. Proporciona informació del centre, de l’ organització i l’ideari.

 

 

 

 

 

Web funcional: enllaços a blocs educatius (permet la observació de les activitats educatives recursos, informació de les activitats...)

 

 

 

 

 

Proporciona recursos didàctics per als estudiants

 

 

 

 

 

Pràctica docent: recull d’experiències educatives, bones pràctiques...

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

                              

 

El portal educatiu del nostre centre

  1. Excel·lent qualitat

2. Alta qualitat

3. Correcta qualitat

4. Baixa qualitat

Nom del centre :______________________________________________________

 

VALORACIÓ DE LA WEB

1

2

3

4

OBSERVACIONS/INDICACIONS

Estructura. Aspectes tècnics i estètics

L’entorn audiovisual resulta estètic, atractiu i original

 

 

 

 

 

Entorn audiovisual: lectura fàcil, qualitat audiovisual, animacions, imatges, so...

 

 

 

 

 

Navegació: l’accés a la navegació és fàcil amb pocs “clics” i ràpida

 

 

 

 

 

Autoria: consten les dates i els noms dels autors dels materials

 

 

 

 

 

Actualització: inclou la data de la última actualització (indica mes i any)

 

 

 

 

 

Imatge corporativa i logo del centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectes funcionals

Contactar amb el centre: dades, contacte, mails, fax, telèfons, ubicació (mapa), transport per accedir

 

 

 

 

 

Ofereix canals de comunicació/gestions entre professor, família, alumne (enllaços, formularis, consultes, comentaris, xats..)

 

 

 

 

 

Caràcter multilingüe: Ofereix la opció de canvi d’idiomes

 

 

 

 

 

Eficiència a l’imprimir: llegible, links amb nom, URL...

 

 

 

 

 

Presenta característiques de l’entorn i context del centre (història, transcurs, serveis...)

 

 

 

 

 

Compliment de la normativa WAI (permet l’accessibilitat a persones amb algun tipus de discapacitat)

 

 

 

 

 

Accés a links i enllaços externs d’interès

 

 

 

 

 

Informa sobre les activitats que realitza el centre i horaris

 

 

 

 

 

La revista de l’escola es troba online amb opció de descàrrega

 

 

 

 

 

Informació de l’AMPA

 

 

 

 

 

Informació d’activitats dels alumnes (sortides, treballs, festes, celebracions...)

 

 

 

 

 

Aspectes pedagògics

PEC. Proporciona informació del centre, de l’ organització i l’ideari.

 

 

 

 

 

Web funcional: enllaços a blocs educatius (permet la observació de les activitats educatives recursos, informació de les activitats...)

 

 

 

 

 

Proporciona recursos didàctics per als estudiants

 

 

 

 

 

Pràctica docent: recull d’experiències educatives, bones pràctiques...