Curs 2018-19


Calendari:

 

Sessió 1: 29 d'octubre- CRP

Sessió 2: 19 de novembre-CRP

Sessió 3: 28 de gener-CRP

Sessió 4: 25 de març - CRP

Sessió 5: 20 de maig - Cesire

 

Lloc: CRP i els centres 

Totes les sessions dels seminaris:

 • El seminari consta de 15 hores presencials ( 5 sessions ) i 5 hores de treball personal. Entre aquestes hores de caire personal seria molt interessant poder compartir experiències de centres així com col·laborar en projectes comuns.

Les sessions presencials tindran una estructura bàsica:

 • Una primera part de la sessió es dedicarà a difondre notícies i aspectes que ens hagin arribat des del Departament d'Ensenyament.
 • A una segona part podrem conèixer com es treballa als diferents centres que participeu al seminari. una part d’intercanvi d’experiències i propostes dels centres que poden incloure també casuístiques d’aula i possibles solucions aplicades des dels diferents centres. 
 • Presentar alguna eina nova que en pugueu fer us als centres.

Cada proposta va acompanyada de:

 • Documentació de suport, disponible en línia i en format imprimible, al voltant de l’eix comú de la sessió.
 • Documentació que les persones participants al seminari puguin dur al centre per difondre els temes treballats a la resta del professorat del claustre (síntesi, recull de fonts d’informació d’interès, fulls de difusió imprimibles...)
 • Una proposta de treball en centre que inclogui anàlisi, reflexió i debat.

Eixos temàtics del Seminari

 • Robòtica i programació
 • Treball al núvol
 • Narratives multimedia
 • Dispositius mòbils: tauletes i chromebooks
 • Gamificació