Totes les activitats de les sessions dels seminaris contemplaran tres eixos transversals:

  • Competència digital de l’alumnat
  • Disseny universal per a l’aprenentatge/Atenció a la diversitat
  • Seguretat a la xarxa

Les sessions presencials tindran una estructura bàsica:

  • un eix central, proposat per l’Àrea TAC del Departament d’Ensenyament i amb materials elaborats pels Serveis Territorials i/o pels Serveis Centrals.
  • una part d’intercanvi d’experiències i propostes dels centres que poden incloure també casuístiques d’aula i possibles solucions aplicades des dels diferents centres. Les unitats territorials i Serveis Educatius estructuraran i generaran els continguts d’aquesta segona part.

Cada proposta va acompanyada de:

  • Documentació de suport, disponible en línia i en format imprimible, al voltant de l’eix comú de la sessió.
  • Documentació que les persones participants al seminari puguin dur al centre per difondre els temes treballats a la resta del professorat del claustre (síntesi, recull de fonts d’informació d’interès, fulls de difusió imprimibles...)
  • Una proposta de treball en centre que inclogui anàlisi, reflexió i debat.